โดยบริการของคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต มีดังนี้

1.การตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ ครอบคลุมทั้งโรคทางปอด และโรคทั่วไป เช่น
* โรคภูมิแพ้ (จมูกอักเสบเรื้อรัง,หอบหืด)
*โรคถุงลมโป่งพอง
*โรคหลอมลมพองอักเสบเรื้อรัง
*โรคติดเชื้อทางระบบการหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่,คอและหลอดลมอักเสบ,ปอดอักเสบจากสาเหตุต่างๆ
*โรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น เอดส์,ไวรัสตับอักเสบบี
*โรคความดันโลหิตสูง
*โรคเบาหวาน
*โรคไขมันเลือดสูง
*โรคกรดไหลย้อน
และอื่นๆ

2.การตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิทัล

3.การตรวจสมรรถภาพทางปอด(สไปโรเมตตีย์)

4.การทดสอบสารก่อภูมิแพ้(ทั้งทางเดินหายใจและการรับประทาน)

5.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจ เลือด,ปัสสาวะ,อุจจาระ,เสมหะ และอื่นๆ)

6.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

7.การตรวจคัดกรองการกรน/โรคหยุดหายใจขณะหลับ

8.คลินิกรักษาโรคอ้วน

9.ศูนย์วัคซีนคุณภาพ (ครอบคลุม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่,ปอดอักเสบ,มะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธ์,ไวรัสตับอักเสบบี,กระตุ้นคอตีบไอกรนบาดทะยัก

10.การตรวจสุขภาพประจำปี

11.การตรวจก่อนทำงาน

12.ศูนย์ความรู้สุขภาพทางการแพทย์ผ่านทางเวบไซต์ และ”เฟชบุ๊ค คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต”