Hypertrophic cardiomyopathy

HCM image
“โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ห้องล่างซ้ายหนาตัวผิดปกติ ???” คืออะไรยังไงครับหมอ?? มันคือที่หมอๆๆชอบบอกผู้ป่วย ว่า”โรคหัวใจโต”ไหม???? มีถามกันมาหลายคน หมอก็เจอเคสจริงๆ หลายรายแล้วด้วย ได้โอกาสคุยให้ฟังแบบชาวย้านเข้าใจง่ายดังนี้คร้าบ “โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ห้องล่างซ้ายหนาตัวผิดปกติ ???” เป็นโรคจริง มีจริงมานานแล้ว ภาษาอังกฤษเค้าเรียก HCM:Hypertrophic cardiomyopathy ครับ # จะวินิจฉัย หมอโรคหัวใจเค้ามีเกณฑ์ คือขนาดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจล่างซ้าย ต้องหนามากกว่า 1.5 ซม.ครับ # แต่ๆๆๆๆๆ ต้องไม่มีสาเหตุอื่นมาอธิบายความหนาข้างต้นได้ เช่น มีโรคความดันโลหิตสูงมานานไม่รักษามีหัวใจวายแล้วกล้ามเนื้อหัวใจโต อันนี้ไม่นับว่าเป็น HCM คร้าบ # เกิดจากอะไร??? ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคร้าบบ มียีนที่ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับ”โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ห้องล่างซ้ายหนาตัวผิดปกติ ???” หลายตัวเลยครับ # อาการ ครึ่งหนึ่ง 50% จะไม่มีอาการใด มาตรวจพบจากเอกซเรย์ประจำปีส่วนอีกครึ่ง แฮ่ม…..อย่างรูป A ด้านล่างเกิดการตีบของรูส่งเลือดจากหัวใจล่างซ้าย ไปหลอดเลือดแดงใหญ่ ก็จะเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง หรือเกิดหัวใจวายไม่ก็หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้ ซึ่งถ้ามีนี่ เสี่ยงต่อสโตรคหรือหลอดเลือดสมองอุดตัน และน้อยๆราย(แต่มีจริง) เกิดหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตฉับพลันได้ ตามรูป A คือผู้ป่วยจริงโรคนี้ที่หมอได้ร่วมดูแลส่วนรูป B คือคนที่มีหัวใจขนาดปกติครับ ประเด็นคือ “โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ห้องล่างซ้ายหนาตัวผิดปกติ ???” มีแนวทางการรักษาชัดเจน มียาให้ใช้ครับ พัฒนามากๆๆแล้วใน ตปท.คือยากินที่มุ่งเป้าลดการเกิดการหนาตัวผิดปกติ แฮ่ม…เมืองไทยยังไม่มีในตอนนี้ที่เขียนบทความครับ หมอรติ 10/11/2565