ข้อมูลคลีนิค

ประวัติคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต" คลินิกเฉพาะทางโรคปอดแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งโดย นายแพทย์รติ บุญเรือง อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยทางคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจในการให้คำแนะนำ การตรวจรักษาที่ยึดมั่นตามระบบมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค รักษา ตามด้วยการฟื้นฟู ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่เปรียบเสมือนญาติมิตร ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา จุดเด่น ของคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต คือการเข้าถึงหมอเฉพาะทางได้โดยตรง โดยผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษา คำแนะนำด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ในทุกขั้นตอนของขบวนการรักษา