ข้อมูลคลินิกโรคปอดหมอรติ

ประวัติคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ “คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต” คลินิกเฉพาะทางโรคปอดและโรคทั่วไปที่ทุกท่านเข้าถึงได้

คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต เป็นคลินิกเฉพาะทางโรคปอดแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งโดย “นายแพทย์รติ บุญเรือง” อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ(หมอปอด) โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

โดยทางคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในให้ดูแลแก่ผู้รับบริการทุกท่านในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การตรวจรักษาที่ยึดมั่นตามระบบมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค รักษา ตามด้วยการฟื้นฟู ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่เปรียบเสมือนญาติมิตรอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา ทางคลินิกฯได้ยึดมั่นการดูแลบริการตามที่กล่าวข้างต้นมาตลอด โดยจุดเด่นของคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ตที่ทุกท่านสัมผัสได้ คือการเข้าถึงหมอเฉพาะทางได้โดยตรงอย่างเป็นกันเอง โดยผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษา,คำแนะนำด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น ให้เวลาสำหรับการพูดคุย มีการติดตามหลังการรักษา ทุกคำแนะนำสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลรักษา และย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ