Dr. Rati Bunruang

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต" คลินิกเฉพาะทางโรคปอดแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งโดย นายแพทย์รติ บุญเรือง อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

Rati Chest Clinic @ Phuket

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจในการให้คำแนะนำ การตรวจรักษาที่ยึดมั่นตามระบบมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค รักษา ตามด้วยการฟื้นฟู ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่เปรียบเสมือนญาติมิตร ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาจุดเด่น ของคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต คือการเข้าถึงหมอเฉพาะทางได้โดยตรง โดยผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษา คำแนะนำด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ในทุกขั้นตอนของขบวนการรักษา

Visit Our Clinic

นำทุกท่านสู่คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต เราขอนำเสนอภาพถ่ายของคลินิกทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจ ในความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นกันเองในการเข้ารับบริการ ทางคลินิกตั้งใจให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านรู้สึกอบอุ่น เปรียบเสมือนมาเยี่ยมเยียนบ้านอีกหลังหนึ่งนั่นเอง

Health Info

Follow Us

Contact Us