นายแพทย์รติ บุญเรือง
คลินิกโรคปอดหมอรติ

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต"

คลินิกเฉพาะทางโรคปอดแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต

ก่อตั้งโดย นายแพทย์รติ บุญเรือง อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจในการให้คำแนะนำ การตรวจรักษาที่ยึดมั่นตามระบบมาตรฐานวิชาชีพและเป็นองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค รักษา ตามด้วยการฟื้นฟู ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่เปรียบเสมือนญาติมิตร ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา

จุดเด่น ของคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต คือการเข้าถึงหมอเฉพาะทางได้โดยตรง โดยผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษา คำแนะนำด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ในทุกขั้นตอนของขบวนการรักษาเยี่ยมชมคลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต

นำทุกท่านสู่คลินิกโรคปอดหมอรติ@ภูเก็ต เราขอนำเสนอภาพถ่ายของคลินิกทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจ ในความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นกันเองในการเข้ารับบริการ
ทางคลินิกตั้งใจให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านรู้สึกอบอุ่น เปรียบเสมือนมาเยี่ยมเยียนบ้านอีกหลังหนึ่งนั่นเอง


สาระสุขภาพ

You can show your images in different layout styles.

Project Image
Project Image
Project Image

​​


 Project Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta.

View More

Project Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta.

View More


​​

TEXT